среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja ploty PCV na plot i bramę sztachetowa nie zada pozwolenia na to ani sygnalizowania tego faktu do urzędu poza wyjątkowymi przypadkami.

Budowa sztachetki plastikowe na plot i furtę ze sztachetek nie wymaga pozwolenia na budowę oraz zawiadamiania tego faktu gminie z wyjątkiem kilku wypadków.

Plot PVC na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa nie przewyższające wysokości 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma ościennymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to również ogrodzeń tymczasowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń w sąsiedztwie dróg prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ogrodzenie z plastyku na plot i bramę sztachetowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu winno określać formę ogrodzenia, metodę zrealizowania jego instalacji a także proponowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia powinno się dodać oświadczenie o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych a także o ile jest to wymagane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Od czasu do czasu do konstrukcji sztachety z PCV na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa zadane są pomocne uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Budowę płotu można rozpocząć po 30 dniach od zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile biuro nie wniesie wcześniej protestu. Protest może zaistnieć w sytuacji, jak zamierzane balaski Winylowe na ogrodzenie i bramę ze sztachet jest niezgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej ulicy. W sytuacji jak proponowane ogrodzenie PVC na ogrodzenie i furtę ze sztachetekprzypuszczalnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak przystąpienia do robót przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w wypadku ochoty wybudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий